Πολιτική επιστροφών

Η πολιτική επιστροφών για τις πωλήσεις εμπορευμάτων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος eshop.hlagora.gr δεν διαφέρει από εκείνη του φυσικού καταστήματος Ηλεκτρονική Αγορά Ο.Ε.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί πάντοτε η κατοχή και παράδοση μαζί με το προς επιστροφή εμπόρευμα με το εκδοθέν κατά την αγορά παραστατικό και η αρχική συσκευασία του προϊόντος.

Δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή των ειδών που έχει παραβιασθεί η αρχική συσκευασία τους.

Τρόποι διακανονισμού της επιστροφής

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανταλλάξετε το προϊόν σας με άλλο, το οποίο κατά το χρόνο της επιστροφής είναι διαθέσιμο στο κατάστημα eshop.hlagora.gr, έχετε τη δυνατότητα να πάρετε πάραυτα αμέσως νέο εμπόρευμα, ίδιο με το επιστραφέν ή άλλο παραπλήσιο ή διαφορετικής μάρκας. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ανταλλάξετε το επιστραφέν εμπόρευμα με άλλο διαθέσιμο από το σύνολο της γκάμας των προϊόντων των καταστημάτων eshop.hlagora.gr

Service προϊόντων
Επισκευή του παραληφθέντος εμπορεύματος από το τμήμα service του φυσικoύ καταστήματος eshop.hlagora.gr γίνετε, εφόσον πρόκειται για εμπόρευμα για την επιδιόρθωση του οποίου έχουν εξουσιοδοτηθεί τα καταστήματα eshop.hlagora.gr από τον αντίστοιχο προμηθευτή.

SHOPPING CART

close